Булчин шөрмөс нь зангирсан эрчүүдийн хувьд 2020 оны гамшиг гэж хэлж болохоор ажээ. Учир нь эр хүний загвар гэхэд эмэгтэйлэг шинж чанар давамгайлсан байх бөгөөд үүний жишээ болсон зургуудаас хүргэж байна.